Historie

Dějiny Řecka jsou bezesporu jak v evropském, tak i ve světovém měřítku velikou zvláštností. Řecko se stalo kolébkou evropské kultury. V podstatě však nikdy nebylo velikou říší, s výjimkou krátkého období, kdy měl moc ve svých rukou Alexandr Veliký. Vždy se jednalo o malé městské státy, které měly mezi sebou  různé dohody a občas mezi nimi docházelo i ke krutým bojům.
 
Počátek dějin Řecka začíná  příchodem osadníků z Malé Asie na Krétu. Na tomto ostrově se jíž od třetího tisíciletí př.n.l. vytvářela vyspělá civilizace, kterou nazýváme mínojskou. Tato epocha je spojena s výstavbou  velkých  palácových komplexů v Knossu, Malii a Phaistu v 18. - 16. století př.n.l. V dalším historickém vývoji se těžiště historického vývoje přesouvá na pevninu, kde vznikají mohutné opevněné hrady (Mykény, Pylos, Týrins, Athény, Théby,…). Kolem roku 1200 př.n.l. mykénská civilizace zejména díky útokům tzv. mořských národů zaniká. V dalších staletích došlo ke stěhování národů. Vznikala a poté opět zanikala nová města a sídla. Přelomovým rokem byl rok 776 př. n. l, kdy se poprvé konaly slavné olympijské hry, jejichž podoba byla tehdy nejen sportovní, ale i kulturní. Mezi lety 800 až 500 př.n.l. jsou v celé středomořské oblasti zakládány řecké kolonie. Vše se děje zejména díky rozvoji námořního obchodu. Právě v této době napsal Homér svoje eposy Ilias a Odyssea. V této době také začínají vznikat větší státní útvary a hlavně demokracie.

Ze 7. a 6. století př. n. l. je třeba vyzdvihnout zejména Drokónův přísný zákoník, Sólonovu ústavu a poté rozvoj země za Peisistrata. Roku 530 př.n.l. dochází k řecké kolonizaci Malé Asie a prvním střetům Řeků s Peršany, které vyústily v řecko- perské války.  Roku 446 př.n.l. vzniká spor mezi Athénami a Spartou o vliv v helénském světě, který vede k počátku peloponéských válek. Toho využije Filip druhý Makedonský, který dobude území Řecka a později přebírá otěže vlády Alexandr Veliký.  Okolo roku 200 př.n.l. se stává  Řecko provincií Římské říše. V letech 1204 n.l., tedy na prahu středověku, dobyli křižáci Konstantinopol a obsadili Řecko. Léta 1453 - 1821 jsou dobou turecké nadvlády. Roku 1821 vypukla občanská válka. Řekové povstali proti Turkům, kteří byli podporováni Anglií, Francií a Ruskem. Od roku 1830 je Řecko svobodnou zemí. Ve 20. století Řecko přestálo, i když s velkými ztrátami jak na životech, tak na majetku, obě světové války a dnes je vyspělou zemí, jež je nedílnou součástí Evropské unie.

 

Přeposlat Tisknout

Lokality v zemi

Počasí

Čtvrtek 16°C Počasí pro Čtvrtek

Pondělí 17°C Počasí pro Pondělí

Dlouhodobá předpověď

Aktuální kurz měny

EUREUR = 25.66 CZK

USDUSD = 22.06 CZK

Další země:
vyberte zemi...
TOPlist